HOME KONTAKT

KONTAKT

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński

ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra

tel. (68) 459 38 70 - 73
fax. (68) 453 77 13

e-mail: biuro@broker.zgora.pl

NIP: 929-100-66-14
REGON:  970010674

Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń