HOME O FIRMIE

O FIRMIE

Historia

Jesteśmy najwcześniej działającym biurem brokerskim na Ziemi Lubuskiej. W dniu 31.01.1992r właściciel Biura Michał Kulczyński uzyskał zezwolenie Ministra Finansów nr 96 na prowadzenie działalności brokerskiej 15 maja 1993r. rozpoczęło działalność Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński.

Przesłanie (misja)

Broker ubezpieczeniowy nie jest związany z żadnym ubezpieczycielem i podejmuje interes ubezpieczeniowy swojego klienta, występuje w jego imieniu i dba o jego dobro. Naszym głównym celem jest zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podmiotom szukającym ochrony ubezpieczeniowej poprzez analizę ryzyka i zaproponowanie odpowiedniego programu ochrony ubezpieczeniowej. Dobro i zadowolenie naszych Klientów chcemy osiągnąć poprzez zaproponowanie optymalnego programu ubezpieczeń tak aby pokrycie ubezpieczeniowe było możliwie pełne a otrzymane odszkodowanie możliwie w pełni kompensowało doznaną szkodę. Zadowolenie Klienta z naszych usług będzie miarą oceny pracy naszego Biura.

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działania naszego Biura jest świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego , które umożliwia Klientom jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową, co pozwala na bezpieczny i stabilny ich rozwój. Realizację powyższej misji wspiera polityka jakości firmy: „Kierownictwo i pracownicy Brokerskiego Biura Ubezpieczeń Michał Kulczyński deklarują pełne zaangażowanie na rzecz spełnienia oczekiwań wszystkich swoich klientów w zakresie świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego. W każdej dziedzinie naszej działalności będziemy dążyli do ciągłego usprawniania poprzez doskonalenie procesów naszego systemu zarządzania jakością.” Świadectwem tych działań jest podjęcie prac związanych z wdrażaniem w roku 2011 systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Formalną gwarancją jakości naszych usług jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z ustawową gwarancyjną sumą ubezpieczenia w wysokości 1.500.000 EURO

Kadra

Michał Kulczyński - posiada zezwolenie Ministra Finansów nr 96 z 31.01.1992r. na prowadzenia działalności brokerskiej i legitymuje się ponad 30 – sto letnim stażem w branży ubezpieczeniowej; wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie diagnostyki ryzyk i likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w Akademii Finansów w Warszawie.

Justyna Bilska – wykształcenie licencjackie ekonomiczne; wieloletnia praktyka jako agenta ubezpieczeniowego a następnie kilkuletnia praktyka w zakresie obsługi klientów korporacyjnych.

Dorota Szczepuła – wykształcenie średnie ekonomiczne , wieloletnia praktyka w agencji ubezpieczeniowej , aktualnie w biurze brokerskim pracuje na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów korporacyjnych.

Jakub Kulczyński – wykształcenie wyższe ekonomiczne , ukończone studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów sektora MSP. Odpowiedzialny za współpracę z zagranicznymi biurami brokerskimi.

Karolina Matuszewska - wykształcenie wyższe ekonomiczne , wieloletnia praktyka w agencji ubezpieczeniowej , aktualnie w biurze brokerskim pracuje na stanowisku specjalisty ds. ubezpieczeń grupowych.

Aktualności

Do Państwa dyspozycji stawiamy największy na tym terenie potencjał intelektualny, doświadczenie, wiedzę, praktykę i znajomość rynku reprezentowane przez zespół naszych pracowników. Współpracujemy z najlepszymi zakładami ubezpieczeń , uczestniczymy w seminariach i szkoleniach organizowanych przez różne instytucje. Jesteśmy również członkami: - Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, - Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wspieramy finansowo osoby ciężko chore jak również szkolne imprezy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Praca – kariera

Poszukujemy pracownika z uprawnieniami (zdany egzamin brokerski) do wykonywania czynności brokerskich na stanowisko specjalisty ds. marketingu i obsługi klientów korporacyjnych. Oczekiwane wymagania: - doświadczenie w branży ubezpieczniowej, - wykształcenie wyższe , - posiadanie prawa jazdy, - znajomość obsługi programu Excel.

Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń