HOME O FIRMIE KADRA

KADRA

››› Michał Kulczyński - posiada zezwolenie Ministra Finansów nr 96 z 31.01.1992r. na prowadzenia działalności brokerskiej i legitymuje się ponad 30 – sto letnim stażem w branży ubezpieczeniowej; wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie diagnostyki ryzyk i likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w Akademii Finansów w Warszawie.

››› Justyna Bilska – wykształcenie licencjackie ekonomiczne; wieloletnia praktyka jako agenta ubezpieczeniowego a następnie kilkuletnia praktyka w zakresie obsługi klientów korporacyjnych.

››› Dorota Szczepuła – wykształcenie średnie ekonomiczne , wieloletnia praktyka w agencji ubezpieczeniowej , aktualnie w biurze brokerskim pracuje na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów korporacyjnych.

››› Jakub Kulczyński – wykształcenie wyższe ekonomiczne , ukończone studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów sektora MSP. Odpowiedzialny za współpracę z zagranicznymi biurami brokerskimi.

››› Karolina Matuszewska - wykształcenie wyższe ekonomiczne , wieloletnia praktyka w agencji ubezpieczeniowej , aktualnie w biurze brokerskim pracuje na stanowisku specjalisty ds. ubezpieczeń grupowych.
Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń