HOME PRZETARGI PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki zamówienia

Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 5 - Formularz oferty dla pakietu I (części nr 1)

Zał. nr 6 - Formularz oferty dla pakietu II (części nr 2)

Zał. nr 7 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla pakietu I (części nr 1)

Zał. nr 8 - Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla pakietu II (części nr 2)

Zał. nr 9 - Wykaz budynków z oceną ryzyka

Zał. nr 10 - Wykaz sygnalizacji świetlnej wraz z jej wyceną

Zał. nr 11 - Wykaz luster

Zał. nr 12 - Mapa województwa lubuskiego - drogi wojewódzkie

Zał. nr 13 - Wykaz dróg wojewódzkich

Zał. nr 14 - Zestawienie mostów

Zał. nr 15 - Wykaz przepustów

Zał. nr 16 - Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2013-2014

Zał. nr 17 - Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2012-2013

Zał. nr 18 - Wykaz środków trwałych

Zał. nr 19 - Wykaz sprzętu zimowego

Zał. nr 20 - Wykaz sprzętu elektronicznego

Zał. nr 21 - Dane dotyczące promów

Zał. nr 22 - Dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej (Świt - Przewóz)

Zał. nr 23 - Świadectwo zdolności żeglugowej (Świt - Przewóz)

Zał. nr 24 - Dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej (Promyk - Połęcko)

Zał. nr 25 - Świadectwo zdolności żeglugowej (Promyk - Połęcko)

Zał. nr 26 - Dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej (Poranek - Brody)

Zał. nr 27 - Świadectwo zdolności żeglugowej (Poranek - Brody)

Zał. nr 28 - Dokument rejestracyjny statku żeglugi śródlądowej (Jutrzenka - Pomorsko)

Zał. nr 29 - Świadectwo zdolności żeglugowej (Jutrzenka - Pomorsko)

Zał. nr 30 - Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej (łódź przewozowa - Bytom Odrzański)

Zał. nr 31 - Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej (łódź przewozowa - Przewóz)

Pytania i odpowiedzi, zmiany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Zał. nr 10 - Wykaz sygnalizacji świetlnej wraz z jej wyceną - poprawiony

Pytania i odpowiedzi, zmiany 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany 3

Pytania i odpowiedzi, zmiany 4

Instytutowe klauzule do pakietu II

Protokoły z przeglądów budynków

Szczegółowe informacje o szkodowości

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń