HOME PRZETARGI PUBLICZNE Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. 1.-Szczegółowe warunki zamówienia

Zał. 2.-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. 3.-Oświadcyenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. 4.-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 5.-Formularz oferty I

Zał. 6.-Formularz oferty II

Zał. 7.-Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla pakietu I

Zał. 8.-Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla pakietu II

Zał. 9.-Wykaz budynków

Zał. 10.-Wykaz sygnalizacji

Zał. 11.-Wykaz luster drogowych

Zał. 12.-Mapa dróg wojewódzkich

Zał. 13.-Wykaz dróg wojewódzkich

Zał. 14.-Wykaz mostów

Zał. 15.-Wykaz przepustów

Zał. 16.-Informacja o przygotowaniach do ZUD 2015-2016

Zał. 17.-Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2014-2015

Zał. 18.-Wykaz środków trwałych

Zał. 19.-Wykaz sprzętu zimowego

Zał. 20.-Wykaz sprzętu elektronicznego

Zał. 21.-Wykaz promów

Zał. 22.-Dokument rejestracyjny Świt-Milsko

Zał. 23.-Świadectwo zdolności żeglugowej Świt-Milsko

Zał. 24.-Dokument rejestracyjny Promyk-Połęcko

Zał. 25.-Świadectwo zdolności żeglugowej Promyk-Połęcko

Zał. 26.-Dokument rejestracyjny - Brody

Zał. 27.-Świadectwo zdolności żeglugowej Poranek-Brody

Zał. 28.-Dokument rejestracyjny Jutrzenka-Pomorsko

Zał. 29.-Świadectwo zdolności żeglugowej Jutrzenka-Pomorsko

Zał. 30.-Uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, dokument rejestracyjny łódź Bytom

 

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Ogłoszenie nr 2 o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Sprostowanie do ogłoszenia o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Uzyskanie pełnomocnictwa
podpisanie umowy brokerskiej
1. Rozpoznanie ryzyka ubezpieczeniowego u Klienta
2. Analiza istniejącego programu ubezpieczeniowego u Klienta
3. Zaproponowanie adekwatnego programu ubezpieczeniowego dla Klienta
Przeprowadzenie postępowania na wybór oferty
1. Porównanie ofert zakładów ubezpieczeń
2. Wybór najkorzystniejszej oferty
3. Rekomendacja oferty
Doprowadzenie do wdrożenia programu ubezpieczeń tj. zawarcia stosownych umów ubezpieczeń.
1. Monitorowanie przebiegu ubezpieczeń
2. Pomoc w dochodzeniu roszczeń